Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test)

3.4/5 - (107 votes)
3.4/5 - (107 votes)

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test) – Đề thi mẫu Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu gồm ba bài thi đầy đủ về các kỹ năng Nghe, Nói, Viết với đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn thí sinh muốn ôn thi A2. Mời các bạn tải Đề thi mẫu Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu mà dethithuvn giới thiệu dưới đây về tham khảo.

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test)

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test) - chứng chỉ tiếng Anh KET
Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test)

Test 1

PAPER 1 READING AND WRITING (1 hour 10 minutes)

PART 1

QUESTIONS 1 – 5

Which notice (A – H) says this (1 – 5)?

For questions 1 – 5, mark the correct letter A – H on the answer sheet.

EXAMPLE

0 We can answer your questions.

ANSWER

E

1. You can’t drive this way.

 

2. Children do not have to pay.

 

3. You can shop here six days a week.

 

4. Be careful when you stand up.

 

5. We work quickly.

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test) - chứng chỉ tiếng Anh KET

PART 2

QUESTIONS 6-10

Read the sentences (6 – 10) about a birthday.

Choose the beat word (A, B or C) for each space.

For questions 6 – 10, mark A, B or C on the answer sheet.

6. Nina was very because she got lots of presents.

A. interesting                  B. lovely                      C. happy

7. She some friends to her house for a party.

A. decided                      B. agreed                    C. invited

8. Her mother made a big chocolate with ‘Happy Birthday’ on the top.

A. meal                           B. cake                      C. dish

9. Nina and her friends had a great time, singing and dancing and…………. to their favourite music.

A. listening                      B. hearing                  C. looking

10. When they had to go, everybody …………….. Nina and her mother for the party.

A. said                            B. thanked                 C. told

Đáp án đề thi mẫu Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu

Test 1 Key

Paper 1 Reading and Writing

Part 1

1. F                2. A                  3. G                   4. C                      5. B

Part 2

6. C                7. C                  8. B                   9. A                      10. B

Part 3

11. A              12. C                 13. B                 14. C                     15. B

16. G              17. F                 18. H                  19. A                     20. C

Part 4

21. B               22. B                 23. C                 24. A

25. A               26. B                 27. C

Part 5

28. A               29. C                30. B                  31. C                    32. C

33. A               34. B                35. B

Part 6

For questions 36 – 40, spelling must be correct.

36. passport               37. ticket                  38. airport

39. suitcase               40. tourist

Part 7

For questions 41 – 50, ignore capitals/absence of capitals. Spelling must be correct.

41. in/near                  42. from                     43. have/’ve                 44. are

45. my/the/one/our      46. His                       47. if/when                  48. to

49. am/’m 50 me

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test)

 

Bạn đang xem bài viết Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET (Key English Test).
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

3.4/5 - (107 votes)