Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia

Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc giaĐánh giá của bạn Tài liệu ôn thi tự luận Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia chia làm nhiều phần: Lý thuyết, hướng dẫn cách viết tự luận, bài tập luyện thi, giúp các bạn nắm vững kiến thức và có thể viết được bài luận…
Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia
Đánh giá của bạn
Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia
Đánh giá của bạn

Tài liệu ôn thi tự luận Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia chia làm nhiều phần: Lý thuyết, hướng dẫn cách viết tự luận, bài tập luyện thi, giúp các bạn nắm vững kiến thức và có thể viết được bài luận Tiếng Anh một cách hiệu quả và thành công nhất.

Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia

Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia - tự luận Tiếng Anh
Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia – Đề Thi Thử

HOW TO WRITE A PARAGRAPH

Parts of a Paragraph1. Topic Sentence
2. Supporting Details
3. Closing Sentence
How to Write a Paragraph1. Prewriting Paragraphs
2. Writing Paragraphs
3. Editing Paragraphs
4. Publishing Paragraphs
Kinds of Paragraphs1. Definition1. Sequence
2. Classification2. Choice
3. Description3. Explanation
4. Compare and Contrast4. Evaluation

PART 1: Parts of a Paragraph

1. Topic Sentence

What is the topic sentence?

The topic sentence is the first sentence in a paragraph.

What does it do?

It introduces the main idea of the paragraph.

How do I write one?

Summarize the main idea of your paragraph. Indicate to the reader what your paragraph will be about.

Example:

There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.

2. Supporting Details

What are supporting sentences?

They come after the topic sentence, making up the body of a paragraph.

What do they do?

They give details to develop and support the main idea of the paragraph.

How do I write them?

You should give supporting facts, details, and examples.

Example:

There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.

3. Closing Sentence

What is the closing sentence?

The closing sentence is the last sentence in a paragraph.

What does it do?

It restates the main idea of your paragraph.

How do I write one?

Restate the main idea of the paragraph using different words.

Example:

There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.

Bạn đang xem bài viết Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Luyện viết tự luận Tiếng Anh THPT Quốc gia
Đánh giá của bạn