Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9
2 (40%) 13 votes
Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9
2 (40%) 13 votes

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh là môn học chiếm vị trí quan trọng trong chương trình THCS. Nắm được những chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng sẽ giúp cho bạn có những tiền đề chắc chắn để sử dụng Tiếng Anh thành thạo. Dethithuvn.Com giới thiệu đến các em Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 giúp các em ôn luyện Tiếng Anh tốt nhất để đạt thành tích cao trong môn thi Tiếng Anh sắp tới. Mời các em tham khảo.

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 - ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9
Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Khẳng định:    S + V(es,s) + O
Nghi vấn:        DO/DOES + S + V(inf) + O ?
Phủ đinh:        S + DON’T/DOESN’T + V(inf) + O

* Lưu ý : I , THEY , WE , YOU + V (INF)
SHE , HE , IT + V(S, ES)
I , THEY, WE, YOU mượn trợ động từ DO
SHE, HE, IT mượn trợ động từ DOES

– Ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y phải là phụ âm thì đổi Y thành I + ES)

Cách dùng:
+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Ex: The sun ries in the East.
Tom comes from England.

+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.

+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người:
Ex : He plays badminton very well

+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
Từ nhận biết: Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while

2.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Khẳng định:       S + BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + O
Nghi vấn:           BE (AM/ IS/ ARE) + S + V_ing + O?
Phủ định:           S + BE (AM/ IS/ ARE) + NOT + V_ing + O

—— Xem thêm trong tài liệu ——

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Tìm kiếm Google:

  • tai lieu tieng anh lop 9

Bạn đang xem bài viết Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9
2 (40%) 13 votes