Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010
1.5 (30%) 2 vote[s]
Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010
1.5 (30%) 2 vote[s]

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010 – Trong bài học số 8 này sẽ giúp các bạn Nhập và chỉnh sửa văn bản, Di chuyển xung quanh văn bản, Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin, Lựa chọn loại văn bản xác định, Thay đổi chế độ hiển thị, Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang, Tổ chức dữ liệu, Làm việc với hình ảnh trong tài liệu, Lưu vết các thay đổi và bình luận trong tài liệu,… Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 - Bài 8: Microsoft Word 2010 - ôn thi ic3 gs4
Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010

Chương Trình Thi Thử IC3-GS4 Trực Tuyến Tại Đây:

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 - Bài 8: Microsoft Word 2010 - ôn thi ic3 gs4

Bạn đang xem bài viết Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Tài liệu ôn thi IC3 GS4 – Bài 8: Microsoft Word 2010
1.5 (30%) 2 vote[s]