Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án
4 (79.56%) 274 votes
Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án
4 (79.56%) 274 votes

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án – Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 4 có đáp án đi cùng được Đề Thi Thử sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2015 – 2016.

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án - Toán tiếng Anh Violympic
Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: How many hours are there in 4 days?

Question 2: Calculate: 672g – 276g = ……….. g.

Question 3: How many years are in 3 century?

Question 4: There are ……………. days in May.

Question 5: Emily write down how many kilometers she walked each day.

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án - Toán tiếng Anh Violympic

How many kilometers did she walk on Sunday?

Question 6: 765 + … = 459 + 541

The missing number is ……….

Question 7: Write forty-six thousand and fifty using digits.

Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: 1/4 century = ……….. years. The missing number is …………..

A. 20                           B. 30                          C. 25                    D. 15

Question 2: What time does the clock shown?

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án - Toán tiếng Anh Violympic

A. 6: 20                        B. 4: 06                     C. 4: 30                D. 6: 25

Question 3: Find x such that x + 215 = 432

A. 657                       B. 647                         C. 217                   D. 227

Question 4: 5kg = ……….. g. The missing number is ……………

A. 5000                       B. 50                    C. 50000                          D. 500

Question 5:

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án - Toán tiếng Anh Violympic

A. 75                         B. 79                   C. 77                 D. 76

Question 6: 5250g + 1750g = …………kg. The missing number is …………..

A. 7                          B. 100                    C. 70                  D. 10

Question 7: If m = 7 then 2000 x 3 + 2000 x m = ……….

A. 9000                    B. 20000                  C. 2000                   D. 20000

Question 8: The average of 75 and M is 82. The value of M is …………

A. 89                            B. 86                                  C. 85                      D. 79

Question 9: Today is September 2nd, four days ago is …………

A. August 28th               B. August 30th                  C. August 29th             D. August 27th

Question 10:

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án - Toán tiếng Anh Violympic

A. 6                                  B. 3                        D. 5                    C. 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 96            Question 2: 396                   Question 3: 300                  Question 4: 31

Question 5: 8             Question 6: 235                     Question 7: 46050

Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C                 Question 2: C                    Question 3: C                   Question 4: A

Question 5: C                 Question 6: A                    Question 7: B

Question 8: A                    Question 9: C                Question 10: D

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • de toan tieng anh lop 4 mau

Bạn đang xem bài viết Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi giải Toán tiếng Anh Violympic lớp 4 có đáp án
4 (79.56%) 274 votes