Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10
Đánh giá của bạn

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10 là tài liệu tổng hợp hay, trình bày chi tiết và rõ ràng, có bài tập để các bạn tham khảo, giúp các em hệ thống kiến thức Vật lý 10, ôn thi học kì 2 Vật lý 10 hiệu quả cao nhất. Mời các em tham khảo.

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 10
Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10

Tổng hợp kiến thức Vật lý 10

PHẦN I : CƠ HỌC

Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ

I. Chuyển động cơ – Chất điểm

1. Chuyển động cơ

Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

2. Chất điểm

  • Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là chất điểm.
  • Khi một vật được coi là chất điểm thì khối lượng của vật coi như tập trung tại chất điểm đó.

3. Quỹ đạo

Quỹ đạo của chuyển động là đường mà chất điểm chuyển động vạch ra trong không gian.

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian.

1. Vật làm mốc và thước đo

Để xác định chính xác vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật.

2. Hệ toạ độ

a) Hệ toạ độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng): Toạ độ của vật ở vị trí M:
III. Cách xác định thời gian trong chuyển động.

1. Mốc thời gian và đồng hồ.

Để xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động ta phải chọn mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ.

2. Thời điểm và thời gian.

Vật chuyển động đến từng vị trí trên quỹ đạo vào những thời điểm nhất định còn vật đi từ vị trí này đến vị trí khác trong những khoảng thời gian nhất định.

IV. Hệ qui chiếu.

Một hệ qui chiếu gồm:

  • Một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc.
  • Một mốc thời gian và một đồng hồ.

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10

Bạn đang xem bài viết Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Tổng hợp các kiến thức Vật lý lớp 10
Đánh giá của bạn