Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án
Đánh giá của bạn
Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án
Đánh giá của bạn

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án – Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Hóa THPT Quốc gia, tài liệu luyện thi Đại học khối A, khối B hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, những bạn chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia 2016. Mời các bạn tham khảo.

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án - Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa
Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường, phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 4.                               B. 5.                            C. 3.                          D. 6.

Câu 2: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 40,32 lít O2 (đktc), thu được 31,36 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là

A. C3H7COOH.                B. HCOOH.                  C. C2H5COOH.           D. CH3COOH.

Câu 3: Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành các thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

khí thoát ra

có kết tủa

(2)

khí thoát ra

có kết tủa

có kết tủa

(4)

có kết tủa

có kết tủa

(5)

có kết tủa

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

A. H2SO4, MgCl2, BaCl2.                      B. H2SO4, NaOH, MgCl2.

C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.                     D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

Câu 4: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 16,9.                          B. 15,6.                            C. 19,5.                             D. 27,3.

Câu 5: Cho một hỗn hợp chứa benzen, toluen, stiren với nhiệt độ sôi tương ứng là 800C, 1100C, 1460C. Để tách riêng các chất trên người ta dùng phương pháp

A. sắc ký.                      B. chiết.                            C. chưng cất.                     D. kết tinh.

Câu 6: Hòa tan hết m gam FeS bằng một lượng tối thiểu dung dịch HNO3 (dung dịch X), thu được dung dịch Y và khí NO. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,84 gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Số mol HNO3 trong X là

A. 0,48.                            B. 0,12.                           C. 0,36.                               D. 0,24.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

(d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                    B. 7.                                 C. 9.                                 D. 5.

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Trọn bộ đề thi thử Đại học môn Hóa 2016 có đáp án
Đánh giá của bạn