Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án
1 (20%) 3 vote[s]
Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án
1 (20%) 3 vote[s]

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 cùng quý thầy cô tuyển tập các câu trắc nghiệm sinh học lớp 11 chương 5: Sinh sản ở thực vật có đáp án đi kèm. Những câu trắc nghiệm sinh học lớp 11 này sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị kiến thức kỹ nhất cho kỳ thi học kỳ 2 sắp diễn ra hay xa hơn là kì thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017. Mời các em tham khảo.

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án - Trắc nghiệm sinh học lớp 11
Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án

Câu 441: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

a/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử à 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấnà Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

b/ Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử à 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấnà Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

c/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử à 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấnà Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

d/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử à Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấnà Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Câu 442: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

a/ Rêu, hạt trần.                                                b/ Rêu, quyết.

c/ Quyết, hạt kín.                                              d/ Quyết, hạt trần.

Câu 443: Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

a/ Gieo từ hạt.                                                   b/ Ghép cành.

c/ Giâm cành.                                                    d/ Chiết cành.

Câu 444: Sinh sản vô tính là:

a/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

b/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

c/ Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

d/ Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

Câu 445: Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

a/ Dễ trồng và ít công chăm sóc.

b/ Dễ nhân giống nhanh và nhiều.

c/ để tránh sâu bệnh gây hại.

d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Câu 446: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

a/ Rễ phụ.        b/ Lóng.          c/ Thân rễ.                   d/ Thân bò.

Câu 447: Sinh sản bào tử là:

a/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

b/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

c/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

d/ Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

Câu 448: Đặc điểm của bào tử là:

a/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

b/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

c/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

d/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • trắc nghiệm sinh học 11 chương 5 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Tuyển tập Trắc nghiệm sinh học lớp 11 Chương 5 có đáp án
1 (20%) 3 vote[s]